کنترل و تضمین کیفیت

گالوانیران کلیه قطعات تولیدی گالوانیزه گرم را با رعایت استاندارد  ASTM_A123  که استاندارد بین المللی گالوانیزه گرم می باشد، به تولید رسانده وبا هدف جلب رضایت مشتریان خود، محصولات تولیدی را تحت نظارت و بررسی واحد کنترل کیفیت ارائه می نماید.

گالوانیران ارائه دهنده خدمات گالوانیزه گرم انواع سازه های فولادی با استفاده از آزمایشگاه مجهز شیمی شامل انواع ابزارها و تجهیزات تخصصی و… کلیه قطعات و مواد اولیه ورودی موثر بر کیفیت محصول را تحت بررسی و آزمون قرار داده و پس از تایید این واحد، مجوز ورود به انبار مواد اولیه یا خروج محصول تولیدی از کارخانه را صادر می نماید.