پایه های انتقال نیرو صادراتی

این پایه ها یکی از سازه های فلزی انتقال نیرو در کشور عراق مطابق با استانداردهای وزارت برق این کشور تولید می گردد.

پایه های انتقال نیرو صادراتی در دو مدل کلی تولید می شوند:

1- پایه  لوله ای یا مدور

پایه های لوله ای  یا مدور که تیر برق تلسکوپی نیز نامیده می شوند، در ارتفاع های  9 و 11 متری تولید می شوند.

این پایه گالوانیزه انتقال نیرو از 3  تکه لوله در سایزهای  6 – 5 – 4 اینچ  که در مقاطع اتصال در هم فرو رفته و پرس شده اند تشکیل می شود. ضخامت لوله های به کار رفته در این محصول 5.5 – 5 – 4 میلیمتر می باشد.و یا به سفارش مشتری در ارتفاع ، سایز و ضخامت مختلف قابل تولید می باشد.

2- پایه مشبک

پایه های مشبک ، همانطور که از نامش پیداست در واقع یک نوع سازه از یک خرپای دوبعدی است که ظاهری شبیه به یک مثلث متساوی الاضلاع با قاعده ای بسیار کوچک و اضلاعی بزرگ دارد.

این پایه های مستحکم در فواصل مشخص که از پایین قاعد مثلث شروع شده و تا ارتفاع 70 درصدی از کل پایه ادامه دارد، که توسط بازوهای افقی و مورب به شکل حرف z  انگلیسی جوشکاری می شود.

این محصول نیز در ارتفاع 9 و 11 متری و یا به سفارش مشتری در ارتفاع مختلف تولید می شود.

کلیه پایه های انتقال نیرو صادراتی از پوشش گالوانیزه گرم مطابق استاندارد ASTM – A123  استفاده می گردد.