مراحل فرایند گالوانیزه گرم از 3 مرحله تشکیل می شود.

که عبارتند از: آماده سازی سطحی، گالوانیزه گرم و بازرسی کیفیت .

جزئیات اجرایی هر یک از این مراحل با استناد به استانداردهای بین المللی گالوانیزه گرم قطعات آهنی و فولادی :

که توسط شرکت ASTM آمریکا به طور سالیانه گردآوری، تصحیح و منتشر می گردد، انتخاب می شود.

در ابتدای کار، قطعات فولادی با یک سری قلاب به آویزهای مخصوص متصل شده و به محل عملیات حمل می شوند.

چنانچه قطعه فولادی حاوی رنگ های روغنی بوده یا طی یک عملیات قبلی مانند :

نورد، خمکاری، یا سوراخکاری سطح آن به روغن های روانساز یا پوسته های نوردی آلوده باشد.

مراحل فرایند گالوانیزه گرم

باید ابتدا تحت یک عملیات تمیزکاری مکانیکی، مانند بلاست، قرار گرفته و سپس به بخش تمیزکاری اصلی منتقل شود.

آماده سازی سطحی آماده سازی سطحی اولین و ضروری ترین مرحله فرایند گالوانیزه گرم محسوب می گردد.

بدون تمیزکاری سطحی مناسب، واکنش های لازم میان سطح فولاد و روی مذاب رخ نمی دهد.

که نتیجه آن تشکیل یک پوشش غیر پیوسته و مردود شدن گالوانیزه خواهد بود.

فرایند آماده سازی سطحی شامل چربی گیری، اسیدشویی وفلاکس زنی است.

ادامه مراحل فرایند گالوانیزه گرم

1- چربی گیریدر این مرحله با استفاده از :

محلول قلیایی مانند سود سوزآور (NaOH) با دمای 90-70 درجه سانتیگراد، چربی های به جای مانده از مراحل شکل دادن مانند نورد، از سطح قطعات پاک شده است.

مدت زمان غوطه وری قطعات در محلول چربی گیر به مقدار آلودگی سطح بستگی دارد.

و معمولاً زمانی در حدود 10- 5 دقیقه مناسب است.

در حین چربی گیری بهتر است به منظور کاهش زمان غوطه وری، محلول چربی گیر دارای کمی تلاطم باشد.

که این امر از طریق هم زدن، اعمال می شود.

پس از اتمام چربی گیری قطعات با استفاده از آب گرم و سپس آب سرد شستشو داده می شوند.

2- اسید شوییدر این مرحله پوسته های اکسیدی به جای مانده از مراحل تولید با استفاده از اسید، پاکسازی می شود.

به طور معمول اسید مصرفی در این بخش، اسید کلریدریک می باشد.

که ممکن است از اسید سولفوریک با دمای 70- 60 درجه سانتیگراد نیز استفاده شود.

غلظت اسید مصرفی نیز از 10 تا 20 درصد حجمی و متناسب با میزان پوسته های اکسیدی موجود در سطح، متغییر می باشد.

به دلیل امکان بروز خوردگی حفره ای در سطح قطعات و افزایش سرعت تخریب جداره وان اسید شویی، می بایست :

از مقادیر کافی عوامل بازدارنده نیز استفاده نمود.

درباره گالوانیران بیشتر بدانید.

ادامه بحث را مطالعه می کنید

لازم به ذکر است، درصورت عدم اسید شویی مناسب در این مرحله، پوشش گالوانیزه گرم از کیفیت مناسبی برخوردار نخواهد بود.

همچنین ورود مقادیر زیادی از پوسته های به داخل مذاب روی، سبب تشکیل سرباره زیاد و نتیجتاً افزایش تلفات روی می گردد.

3- فلاکس زنی در مرحله فلاکس زنی، قطعه اسیدشویی شده در یک محلول حاوی کلرید آمونیوم-کلرید روی با نسبت وزنی مناسب غوطه ور می شود.

این فرایند تمامی اکسیدهای باقی مانده را از سطح فولاد جدا نموده و یک پوشش محافظ نازک روی سطح تشکیل می دهد.

که از اکسید شدن مجدد فولاد قبل از گالوانیزه جلوگیری می کند.

و زمینه واکنش دهی آهن و مذاب روی حین گالوانیزه را فراهم می آورد.

فلاکس زنی، یک مرحله اجباری در آماده سازی قطعه بوده و قطعه ای که فلاکس نداشته باشد، گالوانیزه نخواهد شد.

قطعه پس از اعمال فلاکس در دمای حداکثر 80 درجه سانتی گراد خشک می شود.

(پایان مقاله مراحل فرایند گالوانیزه گرم)

4.9/5 - (21 امتیاز)