برج و پایه روشنایی

برج روشنایی و استادیومی (تلسکوپی) ( عکس 18 )

جهت روشنایی محوطه های بزرگ نظیر: بزرگراه ها، استادیوم ها، بلوار ها ، فرودگاه ها، میادین، تقاطع ها، پل ها و… مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات: قابلیت ساخت از ارتفاع 12 الی 30 متر به صورت چند تکه با طول و سطح مقطع متفاوت ضخامت متناسب با ارتفاع قابلیت نصب 4 تا 24 عدد پرژکتور پوشش گالوانیزه گرم طبق استاندارد ASTM

پایه روشنایی ( عکس 19 )

پایه روشنایی بنا به کاربرد در محوطه های مختلف اعم از خیابان ها، معابر و پارک ها در ارتفاع های مختلف و بنا به سفارش کارفرما با مدلهای متفاوتی طراحی و تولید می گردد. مشخصات: از ارتفاع 5 متر تا 15 متر تولید می گردد. به صورت لوله ای 6 و 8 ضلعی طراحی می گردد. به صورت 2 ، 3 و 4 تیکه می باشد. ضخامت ورق 3 و 4 میلمتر می باشد. پوشش گالوانیزه گرم طبق استاندارد ASTM این پایه های نیز به صورت ساده و یا طرح دار فانتزی تولید می گردد.

مشخصات:

  •  از ارتفاع 5 متر تا 15 متر تولید می گردد.
  • به صورت لوله ای 6 و 8 ضلعی طراحی می گردد.
  • به صورت 2 ، 3 و 4 تیکه می باشد.
  • ضخامت ورق 3 و 4 میلمتر می باشد.
  • پوشش گالوانیزه گرم طبق استاندارد ASTM
  • این پایه های نیز به صورت ساده و یا طرح دار فانتزی تولید می گردد.